لینک دانلود پاورپوینت گسترش های زبان و ادبیات

پاورپوینت گسترش های زبان و ادبیات|32041117|on
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت گسترش های زبان و ادبیات را دنبال می کنید .

نوع فایل: power pointقابل ویرایش 75 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:معرفی ردهدر رده P، PK به زبان ها و ادبیات هند و ایرانی و شماره های

PK6001-PK6996 به زبان و ادبیات ایرانی اختصاص دارد. از آن جا که این تعداد شماره برای مبحث گسترده و غنی زبان ها و ادبیات ایرانی کافی نیست، لذا مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با مشورت کتابخانه کنگره حروف PIR را برای زبان ها و ادبیات ایرانی برگزیده است تا به این ترتیب امکان گسترش از 1 تا 9999 شماره وجود داشته باشد. در این میان، برای حفظ اصل گسترش پذیری از بعضی از شماره ها استفاده نشده است تا چنان چه نیازی به گسترش باشد، بتوان از آن ها استفاده کرد.نویسندگان انفرادینویسندگان بر حسب دوره های تاریخی ادبیات عرب و در هر مقطع تاریخی به ترتیب الفبا منظم شده اند. تا قرن 19 به هر نویسنده، یک یا چند شماره اختصاص یافته است. به هر یک از نویسندگان قرن بیستم یک شماره اختصاص داده شده و سپس به حرف دوم نویسندگان نشانه مولف داده شده است. نشانه مولف اسامی که با ابن و ابو شروع می شوند به آن بخش از اسم که بعد از ابن و ابو آمده داده شده است.

فهرست مطالب و اسلایدها:زبان ها و ادبیات ایرانی: ردهPIRمتون پیش از اسلامشعر فارسیمبدا تاریخنویسندگان انفرادیسرگذشتنامه هافارسی برون مرزیادبیات منطقه ای و محلیشماره سازیتنظیم الفبایی و نشانه مولفالفبایی کردنجدول های نویسندگان و آثار انفرادیساختارادبیات محلی