لینک دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نظام آموزش کارکنان ودستورالعمل های آن

پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نظام آموزش کارکنان ودستورالعمل های آن|32041116|on
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نظام آموزش کارکنان ودستورالعمل های آن را دنبال می کنید .

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 81

قسمتی از پاورپوینت :

•الزامات آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی•ماده 58 قانون خدمات کشوری•سازمان موظف است به منظور ارتقا سطح کارآیی واثربخشی دستگاه های اجرایی ، نظام آموزش کارمندان دستگاهها را

به گونه ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش ، مهارت ونگرش کارمندان با شغل مورد نظر ، انگیزه های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرایند آموزش تامین نماید

به نحوی که رابطه ای بین ارتقاءکارمندان ومدیران وآموزش برقرار گردد واز حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردارگردند.•ماده 59 قانون خدمات کشوری•دستگاههای اجرایی مکلفند با رعایت مقررات این قانون

ونظام آموزش کارمندان دولت ، برنامه های آموزشی

کارمندان خود را تدوین نمایند.•ماده 62 قانون خدمات کشوری•کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمند سازی وافزایش

مهارتها وتواناییهای شغلی خود اقدام نمایند. دستگاه های

اجرایی شیوه ها والگوهای لازم برای افزایش توان و

توان سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان

تهیه وابلاغ می شود به مورد اجراء خواهند گذارد.•بند یک بخشنامه شماره 200/1834 مورخ 90/1/30 معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری به انضمام نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی

•شرکت تمامی کارمندان رسمی و پیمانی (اعم از مدیران و کارکنان) وهمچنین کارمندان قرارداد کارمعین در دوره های آموزشی براساس نظام آموزش کارمندان دولت و نیاز دستگاه اجرایی الزامی است.•ماده 3 آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون خدمات کشوری

•دستگاههای اجرایی اعتبارات آموزش و توانمندسازی کارکنان خود

را براساس سرانه آموزش کارکنان و مدیران که توسط معاونت

توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری تعیین خواهد شد

در بودجه سنواتی دستگاه پیش بینی نمایند.

•ماده 5 آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون خدمات کشوری

•کلیه دوره های آموزشی که با هدف افزایش مهارت وتوانمندسازی

کارکنان برگزار می شود به عنوان شرط نظام ارتقاء وانتصاب شغلی

محسوب خواهد شد.