لینک دانلود پاورپوینت سیری در نظریات و جریانات فرهنگی

پاورپوینت سیری در نظریات و جریانات فرهنگی|32041115|on
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت سیری در نظریات و جریانات فرهنگی را دنبال می کنید .

نوع فایل power point

قابل ویرایش 32 اسلاید

قسمتی از اسلایدهاضرورت توسعه فرهنگیاهمیت توسعه فرهنگی به ویژه در حال حاضر تا بدان پایه است که سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) دهه پایانی سده ۲۰ میلادی را به معرفی نمود و ۲۱ « دهه جهانی توسعه فرهنگی » عنوان ماه مه میلادی ( ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ ) روز جهانی توسعه فرهنگی اعلام شده است.ارائه تعریفی از فرهنگ (Culture) کار دشواری است. آلفرد کروبر و کلاید کلوکهون در سال 1950 توانستند شمار حیرت آوری از تعاریف فرهنگ را از منابع مردمی و دانشگاهی ارائه گردهم‌آورند. روند تغییرات معنای فرهنگ در زبان انگلیسی چنین است:پرورش حیوانات و به عمل آوردن محصولات زراعی/ آموزش انسانها/ مترادف ارزشی برای تمدن (اروپاییهای بافرهنگ و آفریقاییهای وحشی)/با ظهور رمانتیسیسم فرهنگ تنها برای سنجش رشد معنوی به کار رفت./سنت و زندگی روزمره.کروبر و کلهوکهون تعاریف فرهنگ را در شش دسته منظم کردند: توصیفی (منطبق با محور سوم ویلیام)، تاریخی(میراثی از گذشته)، هنجاری (شیوه زندگی و ارزشها)، روانشناختی (حلّال مشکلات و براوردن نیازهای عاطفی)، ساختاری (عناصر فرهنگ مانند تعریف تیلور) و ژنتیکی (فرهنگ کنش متقابل انسانها و تحولات بین نسلی).اما از نظر اسمیت امروز کاربرد فرهنگ حول مضامین زیر است:در مقابل چیزهای مادی و فناورانه و امور دارای ساختار اجتماعی/ قلمروی امر فکری، معنوی و غیرمادی/ استقلال فرهنگ در مقابل قدرتهای زیربنایی اقتصادی/ مفهومی از نظر ارزشی خنثی و بی‌طرفنظریه‌ی فرهنگی از نگاه اسمیت در سه حوزه اصلی می‌گنجد:محتوا: ابزارهایی برای درک ساختمان فرهنگ/ دلالتهای اجتماعی: تاثیر فرهنگ بر ساختار و زندگی اجتماعی/ کنش، عاملیت و خویشتن: رابطه فرد و فرهنگ و راههایی که فرهنگ از طریق آن بر فرد تاثیر می‌نهد.

فهرست مطالب و اسلایدهاضرورت توسعه فرهنگیماکس وبر:پارسونزنظریه سیستمها در دروه میانهی زندگی پارسونزنظریه سیستمهای متاخر: مدل اجیلمارکس غربی:مکتب فرانکفورتوالتر بنیامینتئودور آدرنو و ماکس هورکهایمریورگن هابرماساروینگ گافمن 1922-1882دستاوردهای گافمن:مارس موسخصلتهای ساختارگراییکلود لوی اشتروسچرخش مابعدساختارگراسه واگرایی ساختارگرایی و مابعدساختارگرایی1- معرفت علمی، حقیقت و معرفتشناسی2- قدرت3- تاریخمیشل فوکو1984-1926ژاک دریداتاثیرات دریدا بر نظریه فرهنگی:کنش متقابل نمادین و روشآنتونی گیدنز 1938ریموند ویلیامز و ریچارد هاگرتمکتب بیرمنگاممطالعات متنی رسانههای جمعیمطالعات خرده فرهنگها و فرهنگهای طبقاتیکندوکاو ایدئولوژیهای سیاسینظریههای پسافرویدی درباره نفس و جامعهویژگیهای نظریه متاخرتر روانکاویمکتب فرانکفورتنظریه فرهنگی روانکاوانه پسا لاکانینظریه فرهنگی روانکاوانه پسامدرنژان بودریاردانیل بلنقادی نومارکسیستی از پسامدرناسکات لش: پسامدرنیسم به عنوان تفاوت زدایینظریه اجتماعی به عنوان اقدامی اخلاقی و سیاسیتحلیل هویت و تفاوتکارکردگرائی ساختاری:نمادگرائی ساختاری: