لینک دانلود پاورپوینت سنجش دانشجو (ویژگیهاوتجزیه و تحلیل آزمونهای چند گزینه ای)

پاورپوینت سنجش دانشجو (ویژگیهاوتجزیه و تحلیل آزمونهای چند گزینه ای)|32041114|on
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت سنجش دانشجو (ویژگیهاوتجزیه و تحلیل آزمونهای چند گزینه ای) را دنبال می کنید .

نوع فایل power point

قابل ویرایش 40 اسلاید

قسمتی از اسلایدهاMultiple Choice Questionمتداولترین آزمون عینی است که هم در سنجش توانایی های مختلف و هم در سنجش یادگیری در زمینه های گوناگون تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد.- این آزمون ها از لحاظ یکنواختی سئوالها، حساسیت کم در مقابل حدس کورکورانه و سهولت تصحیح پاسخنامه ها بهترین نوع آزمونهای عینی می باشند.هر سئوال چند گزینه ای شامل قسمت های زیر است:1-قسمت اصلی یا تنه سئوال (Stem)، دربرگیرنده مسأله یا موضوعی است که سئوال باید آن را اندازه گیری کند.2-گزینه صحیح یا پاسخ سئوال (Key) یکی از گزینه های پیشنهادی است که دانشجو باید آن را انتخاب کند.3-گزینه های انحرافی(Distracters) تعدادی گزینه بجز گزینه صحیح است که نقش آنها منحرف نمودن دانشجویانی است که پاسخ درست را نمی دانند.محاسن آزمونهای چند گزینه ای:1. از سایر آزمونهای عینی انعطاف پذیرترند و علاوه بر دانش ، توانایی استدلال، قضاوت و بسیاری بازده های مهم دیگر یادگیری را می سنجد.
 • با استفاده از آنها می توان در یک زمان محدود تعداد زیادی از اهداف آموزش و بخش مهمی از محتوای درس را اندازه گیری نمود.

 • امکان حدس زدن کورکورانه در آنها نسبت به سایر سوالات عینی کمتر است. • 4. به سادگی و با عینیت کامل قابل تصحیح هستند  5. دانشجویان و اساتید آن را به سایر آزمونها ترجیح می دهند  - اگر گزینه های انحرافی با توجه به اشتباهات و کج فهمی های متداول فراگیران تهیه شود، منبع بسیار مناسبی برای تشخیص مشکلات فراگیران است.

  فهرست مطالب و اسلایدها  آزمون MCQ)) Multiple Choice Question  هر سئوال چند گزینه ای شامل قسمت های زیر است:  انواع آزمونهای چند گزینه ای.  معایب آزمونهای چند گزینه ای:  قواعد تهیه سئوالها چند گزینه ای:  سؤال بهتر  سؤال سطح دانش:  سؤال سطح کاربرد  سطح سؤالها  حد نصاب قبولی آزمون  ارتباط بین ضریب دشواری و ضریب تمیز  چک لیست یک سئوال چند گزینه ای