لینک دانلود پاورپوینت تطبیق ده ویژگی اقتصاد مقاومتی و برونسپاری

پاورپوینت تطبیق ده ویژگی اقتصاد مقاومتی و برونسپاری|32041112|on
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت تطبیق ده ویژگی اقتصاد مقاومتی و برونسپاری را دنبال می کنید .

نوع فایل:power pointقابل ویرایش: 14 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:•عدم بهره گیری از ادبیات موضوعی مشترک و متناسب برون سپاری در شهرداری•عدم وجود گردش مناسب اطلاعات و کار بین شهرداری، پیمانکاران و بهره برداران خدمتی•عدم تضمین امنیت و سرمایه های شغلی، جذب شده در برونسپاری•عدم وجود برنامه های حمایتی مشخص در ظرفیت سازی بخش خصوصی و توسعه متوازن امور برونسپاری•کمبود ظرفیت بخش خصوصی و عدم رقابتی شدن خدمت در برخی از فرآیندها•عدم شفافیت در استفاده از منابع سازمانی در مشارکت با ظرفیت های بخش خصوصی

فهرست مطالب و اسلایدها:سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتیتطبیق 10 ویژگی اقتصاد مقاومتی با برون سپاریاهم ملاحظات در برون سپاریفرصت ها و قوت هاتهدید ها و ضعف ها (فرصت های بهبود)پیشنهادات بهبودشرح خدمات در برون سپاری